Coaching

Jedna sesja
Cena
150 - 250 zł
w zależności od sesji

„Coaching umożliwia ludziom wykorzystywanie ich mądrości, by pomóc innym osiągnąć cele, poprawić wyniki, zyskać jasność, stać się bardziej samoświadomymi i świadomymi innych oraz rozwinąć odpowiedzialność za samych siebie. Jest to rozwojowy dialog, w którym coach zadaje klientowi umiejętne pytania.”

Liz Hall

Coaching indywidualny;

  • pomaganie osobom zagubionym na rynku pracy w procesie nabywania kompetencji społecznych i zawodowych, motywowanie ich do dalszej pracy i monitorowanie jej.
  • wytyczanie i podążanie do swoich celów
  • zwiększenie skuteczności w pracy
  • poprawa relacji z bliskimi
  • work life balance (równowaga w życiu)
  • praca na zasobach
  • eliminacja wad
  • radość z życia
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: do ustalenia

Miejsce szkolenia: do ustalenia

KONTAKT I REZERWACJA

Izabela Ellward
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

szkolenia.zcs@gmail.com
kom. 795 037 037