Transfer osób niesamodzielnych.
Choroby otępienne – opieka nad chorym

Czas trwania
7 godzin zegarowych
Cena
uzależniona od ilości kursantów
Po ukończeniu kursu uzyskuje się certyfikat
Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka)
CEL SZKOLENIA 
Celem szkolenia jest doskonalenie opiekunów osób starszych  w zakresie chorób otępiennych oraz zasad transferowania osób niesamodzielnych. Program szkolenia został dostosowany szczególnie do potrzeb osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Tematyka szkolenia uwzględnia też zagadnienia higieny i pielęgnacji osoby chorej i niesamodzielnej. 
ZAKRES SZKOLENIA:   
 MODUŁ I 
       1.    Aspekty prawne w opiece nad osobami zależnymi
       2.    Rodzaje pacjentów leżących 
       3.    Urządzenia ułatwiające pracę 
       4.    Zasady bezpieczeństwa  
       5.    Ubieranie pacjenta 
       6.    Wyposażenie pacjenta 
       7.    Transfer osoby zależnej  
       8.    Zajęcia praktyczne 
 
MODUŁ II 
 • Charakterystyka  chorób otępiennych  (Alzheimer, Parkinson)
 • Definicja,   przyczyny,   objawy,   przebieg   choroby   Alzheimera,  Parkinson
 • Opis  przypadków  funkcjonowania  klientów  z  chorobą  Alzheimera, chorobą Parkinsona
 • Objawy   towarzyszące:   poznawcze,   emocjonalne, behawioralne,  interpersonalne
 • Zaburzenia  współwystępujące.
 • Zasady skutecznej komunikacji z chorym (komunikacja werbalna i niewerbalna).
 • Najczęstsze przyczyny trudności komunikacyjnych.
 • Rozpoznawanie stanów emocjonalnych podopiecznych.
 • Przyczyny zaburzeń w komunikacji.
 • Aktywne  organizowanie  czasu  osobom  starszym
 • Aktywizacja  chorego
 • Organizacja  zajęć  zastępczych
 • Różne przykłady aktywizowania osoby objętej opieką
 • Praktyczne rady dla opiekunów osób cierpiących na chorobę otępienną. 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: do ustalenia

Miejsce szkolenia: do ustalenia

KONTAKT I REZERWACJA

Izabela Ellward
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

szkolenia.zcs@gmail.com
kom. 795 037 037