Kurs Biznes Plan

Czas trwania 20 godzin szkoleniowych (45 minut)
Cena
850 zł / os. (grupowo)
1550 zł / os. (indywidualnie)
Po ukończeniu kursu uzyskuje się certyfikat
Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka)

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia biznes planu.

PROGRAM:

 • wybór celu działania jednostki –możliwości własne a potrzeby rynku;
 • prawno – organizacyjna  charakterystyka przedsięwzięcia;
 • misja firmy;
 • profil firmy i jej klientów;
 • analiza SWOT (szanse-zagrożenia; silne – słabe strony);
 • sporządzanie planu marketingowego;
 • profil organizacyjno – techniczny;
 • planowanie czasowych etapów rozwoju firmy;
 • wybór i wdrażanie strategii;
 • plan techniczny;
 • plan finansowy;
 • ocena przedsięwzięcia za pomocą wskaźników ekonomicznych.

Program kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

KONTAKT I REZERWACJA

Izabela Ellward
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

szkolenia.zcs@gmail.com
kom. 795 037 037